Η ανάπτυξη της βιομηχανίας καλωδίων της Κίνας από περίοδο υψηλής ταχύτητας σε σταθερή περίοδο

Η βιομηχανία καλωδίων και καλωδίων είναι μια σημαντική βιομηχανία στήριξης στην οικονομική κατασκευή της Κίνας. Παρέχει υποδομές για τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία επικοινωνιών, αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο της αξίας παραγωγής της ηλεκτρικής βιομηχανίας της Κίνας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία στη μηχανολογία μετά την αυτοκινητοβιομηχανία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Με την πρόσφατη υιοθέτηση της πολιτικής «σταθερής ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής», ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα μειωθεί σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά η διαρθρωτική προσαρμογή ευνοεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επίσης απαραίτητο τρόπο για την ανάπτυξη της Κίνας. Το πρώτο τρίμηνο του 2014, η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε στο 2,75% από 3,75% το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Παρά τις καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις σε ορισμένες χώρες (Ιαπωνία και Γερμανία), Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), η ανάπτυξη έχει μειωθεί λόγω της συνολικής αδυναμίας της παγκόσμιας οικονομίας.

Μεταξύ αυτών, ο κύριος λόγος για την πτώση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης είναι η προσαρμογή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το απόθεμα που υπερβαίνει το απόθεμα στο τέλος του 2013 υπερέβη τις προσδοκίες, οδηγώντας σε ισχυρότερες προσαρμογές. Η ζήτηση περιορίστηκε περαιτέρω από τον σκληρό χειμώνα, με τις εξαγωγές να μειώνονται απότομα μετά από έντονη ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο και συρρίκνωση της παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2014. Στην Κίνα, η εγχώρια ζήτηση επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω των προσπαθειών για τον έλεγχο της πιστωτικής αύξησης και της προσαρμογής της βιομηχανίας ακινήτων. Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα σε άλλες αναδυόμενες αγορές, όπως η Ρωσία, επιβραδύνθηκε απότομα, καθώς οι περιφερειακές πολιτικές εντάσεις εξασθένισαν περαιτέρω τη ζήτηση.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Κίνα υιοθέτησε αποτελεσματικές και στοχευμένες πολιτικές και μέτρα για τη στήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απαλλαγής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την επιτάχυνση των δαπανών χρηματοδότησης και υποδομής και τη στοχοθετημένη υπόγεια προσαρμογή του δείκτη αποθεματικών. Η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 7,4% το 2014. Το επόμενο έτος, το ΑΕΠ αναμένεται να είναι 7,1% καθώς η οικονομία μεταβαίνει σε μια πιο βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και μειώνεται περαιτέρω.

Η βιομηχανία καλωδίων της Κίνας έχει επηρεαστεί από την υποτονική εξωτερική οικονομική ανάπτυξη και το εγχώριο ΑΕγχΠ μειώθηκε επίσης στο 7,4% από το 7,5% που αναμένεται στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη της καλωδιακής βιομηχανίας το 2014 θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από εκείνη του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικών, τα κύρια έσοδα των επιχειρήσεων καλωδίων (καλωδίων οπτικών ινών και καλωδίων) αυξήθηκαν κατά 5,97% σε ετήσια βάση από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2014 και το συνολικό κέρδος αυξήθηκε κατά 13,98 % χρόνο με τον χρόνο. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, το ποσό εισαγωγής καλωδίων και καλωδίων μειώθηκε κατά 5,44% σε ετήσια βάση και το ποσό εξαγωγής αυξήθηκε κατά 17,85% σε ετήσια βάση.

Η βιομηχανία καλωδίων της Κίνας έχει επίσης εισέλθει σε μια περίοδο σταθερής ανάπτυξης από μια περίοδο ανάπτυξης υψηλής ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η βιομηχανία καλωδίων πρέπει επίσης να ακολουθήσει το ρυθμό των καιρών, να επιταχύνει την προσαρμογή της δομής των προϊόντων μέσα στον κλάδο, την εξάλειψη της καθυστερημένης παραγωγικής ικανότητας και να οδηγήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας με καινοτομία, ώστε να απομακρυνθεί από μια μεγάλη χώρα κατασκευής καλωδίων σε κατασκευαστική δύναμη.


Ώρα μετά: 12 Μαΐου-2020